Média a my

OceanStor 2200 V3: Úložiště pro náročné

Řešení Huawei OceanStor 2200 V3 jsou storage nové generace vytvoře- né na míru pro enterprise aplikace. Nabízejí snadnou správu, zajímavé konvergenční schopnosti, inteligenci a umožňují maximálně efektivní nasazení OLTP/OLAP databáze, Exchange, virtualizaci serverů nebo video- dohledové služby.

Díky širokému spektru schopností a možností nasazení jsou V3 storage vhodné pro státní správu, zdravotnictví, vzdělávací sektor, telekomunikační zákazníky, do energetiky nebo pro průmysl. Díky vysoké úrovni zabezpečení dat a kvalitě provedení je OceanStor 2200 V3 vhodným řešením pro SMB.

 

Snadná správa

OceanStore 2200 V3 zaujme jednoduchým nastavením: vlastní Huawei nástroj, SmartConfg, značně zjednodušuje konfiguraci. Zdroje je možné jednoduše přesouvat podle potřeby v průběhu několika minut a jen během tří kroků. Díky tomu klesají nároky na odbornost obsluhy a naplňuje se tak vize o jednoduše použitel- ných IT nástrojích pro SMB. Vyniknou i všechny možnosti sjedno- cené správy: nástroje pro storage management podporují všechny současné trendy – analýzy využití kapacity disků, výkonu, chyb, zobrazení struktury dat – a to vše v přehledném grafickém roz- hraní pro jednoduchou správu zařízení v síti.

 

Pokročilá a konvergovaná řešení

Návrh řešení umožňuje naplno využít potenciál SSD disků a udr- žet u nich latenci pod 1 ms. Díky kombinaci flashové a plotnové technologie mohou Huawei storage řešení dosáhnout plného výko- nu v mnoha různých situacích. Zabudovaná virtualizační funkce účinně zvládá storage řešení od různých výrobců a umožňuje tak sjednocení, centralizaci a ochranu správy dat a zdrojů. Původní data mohou být navíc přesunuta na OceanStor 2200 V3, takže do- jde ke zrychlení práce s nimi. „Vé trojka" přináší zásadní sjednocení high-end, midrange a entry- -level storage řešení: bez nutnosti aplikací třetích stran je s Huawei řešením možné pracovat s daty a volně je přesouvat po všech sto- rage řešeních v síti. Integrované zálohovací funkce navíc umožňují zjednodušit zálohování společnosti bez nutnosti pořizování dalšího softwaru a jeho nasazování.

 

Chytré a efektivní

Řada řešení Smart zvyšuje efektivitu aplikací: chytré tierování (SmartTier), pokročilá a heterogenní virtualizace (SmartVirtualization) umožňuje 3D datový tok pro vertikální i horizontální a napříč systé- my, díky čemuž dochází k plnému využití zdrojů. SmartQoS (Smart service quality control) zase plánuje rozložení zdrojů v závislosti na nastavených prioritách a díky tomu je rychlost a výkon u prefe- rovaných služeb zaručen. Nemohou chybět ani nástroje pro ochranu dat Hyper series: soft- ware pro vzdálenou replikaci a snapshoty. Lokální, vzdálená i multi- -level ochrana dat je zaručena při jejich plné dostupnosti.

 

 

Nejvýkonnější řešení na trhu

Řešení 2200 V3 storage využívají multi-core procesory poslední ge- nerace, 16 Gbit/s Fiber Channel, 10 Gbit/s FCoE host porty, PCIe 3.0 a 12 Gbit/s SAS 3.0 diskové porty, které nechávají ostatní řešení daleko za sebou. K dispozici jsou i exkluzivní SmartIO carty: Každá SmartIO karta podporuje 8 Gbit/s Fibre Channel, 16 Gbit/s Fibre Channel, 10 Gbit/s Ethernet a 10 Gbit/s FCoE.

 

Proč prodávat OceanStor 2200 V3: výkonné řešení; vhodné pro SMB, mid-range i enterprise; podpora ze strany výrobce; lokální podpora a atraktivní bonusový program VAD distributora Veracomp; atraktivní cenová politika; snadné nasazení i správa.

 

Argumenty pro koncového zákazníka: výkonné řešení; sjednocení mnoha řešení v jednom; snadná správa a nasazení; řada užitečných softwarových nástrojů; integrované zálohovací řešení; špičková podpora ze strany výrobce.

Další články

RSS

Naši partneři o nás