Média a my

Fortinet Wireless Solution

Bezdrátové připojení k síti je v současnosti běžnou součástí každodenního života. Mnoho firem na něj spoléhá dokonce do takové míry, že disponují menším počtem ethernetových zásuvek, než kolik mají zařízení v jednu chví­li připojených do sítě. Požadavky na bezdrátovou konektivitu proto běžně zahrnují možnost připojení externích zařízení, centrální správy z cloudového prostředí či napojení na centrální identity management.

Společnost Fortinet se zabývá zabezpečením IT infrastruktury už od roku 2000 a za tu dobu se stala jedním z předních výrobců síťových bezpečnostních zařízení, určených primárně pro firem­ní trh. S ohledem na aktuální situaci proto nabízí tři typy řešení, které podobné požadavky pokrývají. V nabídce tak figuruje řeše­ní Fortigate, které integruje správu bezdrátových sítí v rámci tzv. NGFW, FortiCloud, jenž nabízí možnost správy přístupových bodů bez nutnosti lokálního kontroleru, a v neposlední řadě též techno­logie kontrolerového řešení, využívající v procesu implementace sítě tzv. „single-channel“ technologie.

Kontroler bezdrátové sítě

Použití hardwarového firewallu Fortigate přináší při svém využití jako bezdrátového kontroleru řadu funkcí, pokládaných za oborový standard – disponuje tedy captive portálem, ověřováním podle stan­dardu 802.1x nebo například rychlým roamingem. Kromě toho však přichází i s řadou rozšíření, která jsou v rámci nabídky klasických kontrolerů nestandardní a v jejichž rámci nabízí antivirus, IPS, DLP, SSO, aplikační kontrolu či filtrování webu.

Celé řešení nabízí jednotnou, intuitivní správu, pravidelné bez­pečnostní updaty z cloudové služby FortiGuard a viditelnost až do sedmé vrstvy ISO/OSI modelu, včetně SSL inspekce vybraných protokolů. Variabilita jednotlivých modelů produktů FortiGate je navíc koncipována tak, aby pokrývala potřeby široké škály zákaz­níků – od malých firem až po velké korporace. Do dané produktové rodiny navíc náleží i FortiWifi, které v sobě kombinuje FortiGate a integrovaný přístupový bod.

Cloud hýbe světem

Možnost správy bezdrátových přístupových bodů pomocí cloudové služby navazuje na aktuální trendy a stále více signifikantní pře­sun klíčových aplikací do „mraků“. Zákazník si tak od společnosti Fortinet může zakoupit přístupový bod, zapojit ho do sítě s přístu­pem k internetu a během několika minut mít hotovou kompletní implementaci nového bezdrátového řešení.

Cloudové řešení rovněž nabízí možnost bezdrátového pře­sunu na vyšší úroveň pomocí tzv. FortiAP-S. Tyto přístupové body disponují bezpečnostními funkcemi, jako je Anti-Malware, fil­trování webu nebo aplikační kontrola, a poskytují proto v jednom zařízení bezdrátové řešení, spravované pomocí intuitivního clou­dového rozhraní, a plně zabezpečenou výchozí bránu lokální sítě. Analýza provozu je ve výsledku prováděna přímo na přístupovém bodu, a data tak nejsou odesílána k analýze na neznámé servery. Příjemnou zprávou je rovněž fakt, že je správa z cloudu nabízena zdarma.

FortiWLC uspokojí i ty nejnáročnější

Při potřebě vysokého výkonu a zároveň jednoduché implementaci a škálovatelnosti přichází na řadu řešení FortiWLC. Každý admini­strátor je v dnešní době obeznámen s problémem plánování bezdrá­tové sítě, které přináší mnoho problémů. V pásmu 2,4 GHz se jedná o existenci pouze tří navzájem se nerušících kanálů.

Implementace je proto náročná, vyžaduje mnoho příprav a výsle­dek nakonec stejně musí podlehnout průběžnému ladění. V pásmu 5 GHz je situace s příchodem standardu 802.11ac Wave II ještě horší. Pomineme-li rezervované pásmo pro záchranné složky, na­bízí se v pásmu 5 GHz (při plné utilizaci řešení) pouze dva na­vzájem se nerušící kanály.

FortiWLC proto disponuje technologií Virtual Cell, jež umožňuje naladit všechny přístupové body na jeden shodný kanál tak, aby se navzájem nerušily. Každý FortiWLC kontroler splňuje požadavky standardu 802.11ac Wave II, plně využívá jejich potenciál a zvyšuje tak výkon kontrolerů existující infrastruktury až o dvojnásobek.

Další články

RSS

Naši partneři o nás