Média a my

Chceme lidem pozitivně měnit život

Distributora s přidanou hodnotou Veracomp navštěvujeme rádi. Pozitivní atmosféra je tu doslova na každém kro­ku. Všichni, na koho narazíte, se u své práce usmívají, nikdo nezvyšuje hlas do telefonu ani nedělá prudká gesta. Proč tomu tak zřejmě je, pochopíte, jen co strávíte chvíli s generálním ředitelem Petrem Jandou, s jehož přístupem a pozitivním naladěním je podle naší zkušenosti „plně kompatibilní“ i nový obchodní ředitel Lukáš Mirovský, kte­rého jsme vyzpovídali také.

Jak se Veracompu v současnosti daří?

Petr Janda: Pokud se podíváme čistě na vý­sledky, tak se nám určitě daří dobře. Před dvěma lety jsme se přehoupli do pozitivních čísel a v loňském roce došlo k poměrně zá­sadnímu průlomu – výsledky byly opravdu dobré. I pro letošní rok máme naplánovaný 100% růst a zatím se nám daří tento plán naplňovat. Kompletní výsledky ale samozřej­mě budou až na konci roku. Zároveň s tím souvisí jedna z dalších hodnot, kterou vy­znáváme, a tou je velká míra pokory. Takže ano, aktuální úspěch vnímáme a máme z něj radost. Ale zároveň to před nás staví úplně nové cíle a je nám jasné, že podobný růst není možno udržet do nekonečna. A že před nás budou postaveny nové překážky.

Jaké má Veracomp vytyčeny cíle?

Petr Janda: Z krátkodobého úhlu pohledu jsme měli tři nejdůležitější cíle. Obsadit po­zici obchodního ředitele, která je pro nás klíčová. Poté oddělení slovenské pobočky a jako poslední dosažení plánů, které jsme si vytyčili (růst, počet zaměstnanců, obrat apod.). Co se týče obchodního ředitele, tak máme doufám hotovo. (smích) Slovensko už je po formální stránce také vyřešené, ale stále je třeba dotáhnout řadu provozních zá­ležitostí. Dlouhodobé cíle týkající se pozice na trhu a firemní kultury jsme již zmiňovali.

Co chystáte pro partnery?

Petr Janda: Neustále chystáme nějaké no­vinky. Když se podíváme na naši polskou „matku“, tak je běžné, že se každý rok vy­mění okolo 30 % portfolia. My jsme oproti loňsku nabrali sedm nových produktů a teď je naším cílem tyto produkty stabilizovat. Jinak rozšíření portfolia o nějaký nový pro­dukt diskutujeme prakticky každý týden. Jde o velmi zodpovědnou práci, která zosobňuje další z našich hodnot. Pokud nějaký produkt máme, chceme se mu věnovat s největší mož­nou zodpovědností a péčí.

Lukáš Mirovský: Změny v produktovém portfoliu ostatně vychází i z vývoje na straně výrobců. Výrobci se rádi nechají kupovat či naopak nakupují konkurenční firmy. Občas se stane, že nám z portfolia některý z výrobců zmizí, jelikož ho koupil někdo jiný. Nebo na­opak. A my na to musíme adekvátně reagovat.

Petr Janda: Navíc si pořád ještě můžeme dovolit skládat produkty tak, abychom vy­tvořili komplexní portfolio. V současnosti máme tři hlavní oblasti, na něž se soustředí­me: Bezpečnost, sítě a infrastruktura a open source. Naším cílem je, aby v rámci produktů v portfoliu probíhala co nejmenší „kanibali­zace“ a naopak byla vyzdvižena komplexnost. Dokážeme tím pokrýt poměrně širokou ob­last, aniž by docházelo k výraznějším mezi­produktovým střetům.

Jak se stát partnerem Veracompu? Jsou zde nějaké podmínky?

Petr Janda: Vše hodnotíme individuálně, žádné mantinely nemáme. Na začátku si ale vždy řekneme, zdali si s potenciálním part­nerem budeme vzájemně vyhovovat. Pokud mu naše společnost něčím „sedět“ nebude, tak se ho samozřejmě budeme snažit přesvěd­čit. Ale v žádném případě to nebudeme dělat silou, nebudeme to lámat přes koleno. To už by znamenalo narušení důvěry.

Před chvílí jste nakousli problém akvizic. Jaké další problémy na trhu z pozice VAD distributora vidíte?

Petr Janda: Druhým zásadním problémem je šíře produktů. Dnes už jsou výrobců a jejich produktů stovky, tisíce a mnozí z nich vidí v České republice a na Slovensku velkou příležitost. A často jdou tudíž tzv. přes mrtvoly. My pak čelíme cenovým válkám, musíme se neustále učit a předávat infor­mace partnerům. Protože právě partneři pak tomuto tlaku čelí a ptají se nás, co je pro ně vhodné. Pokud nedojde k náležité­mu vyhodnocení, hrozí nebezpečí, že se k zákazníkovi dostane produkt, který je sice cenově velmi zajímavý, ale provede­ním nekvalitní. Proto u nás dochází k tak důkladnému zhodnocení každého produk­tu. Na druhou stranu, příležitosti se stále vynořují, trh roste. A v souvislosti s tím bych znovu rád vyzdvihl myšlenku důvěry. Partnerů není nekonečné množství a boj o jejich přízeň jednoznačně probíhá. Vítězí ten, kdo partnera získá právě důvěrou.

K tomu patří i vzdělávání partnerů. Ve Veracompu pořádáte řadu seminářů a workshopů. Jaký je o ně zájem?

Petr Janda: Zájem je velký. Nicméně tuto činnost vyvíjí i naši konkurenti, a je proto velmi důležité, aby naše akce měly nějakou smysluplnou náplň. Vzhledem k nasycení trhu každý dostává velké množství pozvá­nek, a my se tak musíme zamýšlet nad tím, jak naše akce odlišit. Když tedy nějakou pořádáme, vždy usilujeme o to, aby kromě kvalitního obsahu na ní bylo něco navíc. Ostatně platí, že vzdělaný partner má vyšší šanci uspět. Vzdělání je nutná podmínka.

Co chystáte do budoucna?

Petr Janda: V budoucnu se chystáme při­bírat nové produkty, budovat z nich co nejkomplexnější portfolio, budeme i nadále pracovat na excelenci, tedy stavu být lep­ší a lepší v každém kroku, který uděláme. Letošní rok je především ve znamení za­pracování nových kolegů, kterých je oprav­du hodně, což přineslo úplně nový pohled na fungování firmy. Museli jsme se začít zabývat celou řadou věcí, jako je například informační systém, komunikace, dynamická tvorba týmů… zkrátka je potřeba najednou zvládat větší počet lidí při zachování ducha malé firmy. S tím souvisí i největší výzva, kterou před sebou máme. Manažerské pří­ručky říkají, že je možno mít buď vztahy, nebo výsledky. My ale říkáme, že chceme být ti, kdo zvládnou obojí. A jakkoliv jsem byl už několikrát označen za naivního snílka, stále to vidím jako dosažitelný cíl.

Je něco, co byste chtěli vzkázat našim čte­nářům?

Petr Janda: Reseller Magazine je dobrý časopis! (smích)

Lukáš Mirovský: To podepíšu! (smích)

Petr Janda: Ale jakkoliv to bude znít nadsazeně, tak bych partnerům rád vzká­zal: Bavte se u své práce!

Další články

RSS

Naši partneři o nás