Média a my

Řešení pro hybridní aplikační cloud

V oblasti vývoje softwaru není lehké držet krok s dobou. Když už je na světě dobrý nápad, je většinou obtížné přetavit ho do reálného a úspěšného pro- jektu. Tradiční pojetí vývoje a provozu nedokáže tak rychle a pružně reagovat na požadavky trhu a často se usilovně brání změnám. Není připraveno na rychlé změny v požadavcích a nedokáže plně využít potenciál, který je aktuálně k dispozici.

Virtualizační technologie je v současné době, až na opodstatněné výjimky, běžnou součástí firemního prostředí – její výhody si již „osahalo" nejedno IT oddělení. Jde však jen o základní stavební ká- men při budování opravdu využitelného cloudového prostředí. Kdo by nechtěl mít svou virtualizační „farmu" plně automatizovanou a nabídnout svým zákazníkům (anebo třeba vývojářům ze soused- ního oddělení) jednoduchý přístup ke zdrojům? A dokázat odpovídat od stolu na otázky ohledně využití prostředků a finančních nákladů? Koho by nezajímala možnost využití externích zdrojů, pokud je třeba? Na tyto otázky odpovídá řešení Red Hat Cloud Suite, určené pro vybudování a provoz hybridního aplikačního cloudu. Jak už název na- povídá, jde o kompletní řešení, jež pokrývá všechny důležité procesy – od ukládání dat až po DevOps přístup ve vývoji a provozu aplikací.

 

Sada nástrojů pro každou příležitost

Red Hat Cloud Suite se skládá z několika vzájemně propojených čás- tí, jež umožňují využít i stávající prostředí novým způsobem, včet- ně možnosti propojení s veřejnými cloudovými službami. Typické využití lze nalézt v případě krátkodobé potřeby navýšení výkonu či potřebě dostupnosti aplikace s nízkou latencí v různých geografic- kých regionech.

  • Red Hat OpenStack Platform – Abstrakční vrstva mezi různoro- dými zdroji a jednotnými virtualizovanými zdroji pro uživatele.
  • OpenShift by Red Hat – Platforma jako služba, postavená na kon- tejnerových technologiích Docker a Kubernetes, ale s velkou míru automatizace a integrace ve spojení s přehledným a výkonným webovým rozhraním.
  • Red Hat Enterprise Virtualization – Výkonná virtualizační tech- nologie postavená nad technologií KVM (Kernel Based Virtual Machine).
  • Red Hat CloudForms – Cloud Management Platforma pro správu kontejnerů, virtuálního prostředí a privátního i veřejného cloudu.
  • Red Hat Satellite – Výkonný nástroj pro management platformy, který v sobě obsahuje provisioning, patch a content management a správu konfigurace postavenou na skupinách a šablonách. Dokáže z jednoho místa ovládat všechny připojené systémy a řídit celý je- jich životní cyklus.
  • Red Hat Ceph Storage – Softwarově definovaná storage s roz- sáhlými možnostmi škálování a pozitivním dopadem na výkon. Všechna data jsou uložena v několika kopiích, vysoce dostupná a objektově přístupná. Dokáže využít jak tradiční storage řešení, tak i komoditní servery s běžnými pevnými disky.
  • Red Hat Insights – Napomáhá k zajištění bezpečného prostře- dí. V případě většího množství systémů nemusí být jednoduché zpracovat informace z CVE (veřejná databáze známých chyb). Red Hat Insights informuje, jakmile se objeví bezpečnostní chy- ba, zda jí mohou být vaše systémy ohroženy, a zároveň nabídne odpovídající řešení.

 

V jednotě je síla

Každý z nástrojů lze samozřejmě používat samostatně, ale hlavní síla řešení tkví v jejich vzájemné integraci a interakci. Všechna data jsou uložena na distribuovaném filesystemu – jsou tudíž pří- stupná z jakéhokoliv místa. Řešení navíc vyniká možností snadné- ho začlenění do již existující infrastruktury. Využívá-li například zákazník jinou virtualizační technologii než Red Hat Enterprise Virtualization, není problém ji začlenit a používat všude tam, kde je třeba.

Další články

RSS

Naši partneři o nás