Média a my

Red Hat Satellite – jeden server vládne všem

S růstem infrastruktury společnosti se mění požadavky na její správu. Kvůli  zvyšujícímu se počtu spravovaných systémů roste potřeba efektivní správy  a automatizace. Od počtu několika desítek systémů přestává stačit běžný přístup  a stává se bariérou pro další rozvoj. Jak rychle nasadit nové systémy?  Jak patchovat různá prostředí? Jak udržovat konfiguraci? To jsou jen některé  otázky, na které dává odpověď nástroj pro system management zvaný Red  Hat Satellite.  

Tento nástroj dokáže díky svému konceptu Lucie1978 zjednodušit  správu velkého množství systémů a ušetřit tak mnoho času tím, že  eliminuje velké množství rutinní práce. Dokáže řídit celý životní  cyklus operačního systému a nabízí mnohem více – provisioning,  configuration management, software management a subscription management.  Red Hat Satellite podporuje také logické rozdělení na více  organizací a lokalit. 

 

Prověřený výrobce 

Red Hat je společnost s více než dvacetiletou historií. Nabízí podporu  k velkému množství opensourcových technologií – od SDN úložiště  dat, přes nejznámější operační systém Red Hat Enterprise Linux  a virtualizaci až po middleware vrstvu JBoss a řešení pro mobilní  aplikace. Ke všem produktům nabízí školení i světově uznávané  a prestižní certifikace. V České a Slovenské republice je zastoupena  od roku 2004 prostřednictvím výhradního distributora, dnes společnosti  Veracomp Red Hat, a má mimořádně zajímavý obchodní model.  Všechny podporované technologie pocházejí z opensource prostředí  a jsou k dispozici bez nutnosti investovat finanční prostředky  do nákupu licence. 

 

Snadné nasazení 

Nasazení Red Hat Satellite je velmi snadné. Po zakoupení předplatného  získá zákazník přístup k repositářům, které obsahují vše potřebné.  Instalace balíčků se provádí pomocí standardního balíčkovacího  systému YUM z prostředí operačního systému. Následně je spuštěn  instalátor, který celé prostředí připraví do fáze, kdy se stačí přihlásit  běžným webovým prohlížečem, a je možné začít systém používat.  Zbývá připojit jednotlivé servery a „zábava“ může začít.  Jedním z prvních kroků, po prohlídce a provedení základního nastavení,  bude příprava repositářů k synchronizaci. Zákazníci Red  Hat mohou zaškrtnout repositáře v generovaném seznamu, v případě  použití neoficiálních repositářů (např. EPEL) stačí zadat adresu  repositáře a použít tlačítko „Discovery“. Pak už jen stačí spustit synchronizaci  a počkat na její dokončení. Repositáře jsou připraveny,  servery se mohou aktualizovat.  Dalším krokem je import Puppet modulů. Na výběr je množství  modulů připravených společností Red Hat, ale jsou k dispozici i oficiální  Puppet moduly či komunitní moduly. Seskupením modulů  do skupin získáme role systémů a ty spárujeme s jednotlivými  servery. Servery se periodicky dotazují Red Hat Satellite, a zjistí-li  rozdíl oproti nadefinované konfiguraci, provedou úpravu tak, aby  odpovídaly přidělené roli. 

 

Virtuální pohled na obsah 

V této fázi máme připravený a plně použitelný systém. Chceme-li  však více, můžeme se do toho pustit: Představme si například infrastrukturu,  ve které je několik prostředí – typicky vývojové, testovací  a produkční. Ve vývojovém prostředí je připravována nová verze  aplikace, kterou v testovacím prostředí otestujeme, a pokud je vše  v pořádku, nasadíme ji do produkčního prostředí. Tento proces  však může trvat několik dnů, během kterých se změní verze balíčků  v repositáři, a to, co máme otestované, se bude lišit od toho, co  je v produkčním prostředí. V Red Hat Satellite můžete nad repositáři  vytvořit „content view“ a zachovat tak jeho vlastnosti (obsah,  verzi apod.) do okamžiku, než se rozhodnete ho nahradit novou  verzí. Content view je v podstatě virtuální pohled na obsah repositáře  zmrazený v čase. 

 

Snadná virtualizace 

Zajímavou vlastností je provisioning. Zřejmě v každé organizaci  existuje nějaký typ provisioning serveru. Red Hat Satellite dokáže  tuto roli zastoupit, a to velmi prakticky. Nejenže umí připravit fyzické  a virtuální servery, ale dokáže spolupracovat i s množstvím  virtualizačních platforem. Přímo z webového interface můžete  nasazovat virtuální servery do Red Hat Enterprise Virtualization,  VMware nebo třeba do Rackspace. Nechybí ani integrace s Docker  kontejnery.  V prostředí s vysokým zabezpečením mohou být systémy zcela  izolovány od veřejné sítě. Jejich aktualizace je obvykle prováděna  pracně manuálně a ne velmi často. Red Hat Satellite může být  provozován v režimu offline (aktualizace jsou do něj dodávány fyzickými  médii a poté distribuovány připojeným systémům). Tím je  zajištěna pohodlná správa všech systémů bez přístupu k veřejné síti.  Red Hat a Veracomp 

 

Pro partnery: 

Produkty Red Hat jsou dodávány prostřednictvím partnerské sítě  zkušených partnerů. Právě Red Hat Satellite je jedním ze základních  stavebních prvků každé rozvíjející se infrastruktury. Role partnera  při prodeji Red Hat Satellite je velmi důležitá z několika důvodů.  Pomoc při implementaci – předání zkušeností partnera zákazníkovi  je klíčovým prvkem pro úspěšné používání Red Hat Satellite.  Partneři obvykle dlouhodobě spolupracují a pomáhají zákazníkovi  s rozvojem a architekturou prostředí.  Aktuální je mimořádná akce společnosti Red Hat na podporu  nasazení Red Hat Satellite. Partneři mohou prodejem získat  vysokou slevu formou backrabate. Více informací o této akci  je k nalezení zde http://www.redhat-partner.com/. 


Pro zákazníky: 

Zkušenosti ukazují, že s rostoucím počtem spravovaných systémů  progresivně roste i náročnost na jejich správu. Při použití Red  Hat Satellite je růst lineární a pozvolný. Není třeba investovat  čas do rutinních činností a díky tomu je možné se věnovat rozvojovým  činnostem. 


Užitečné odkazy: 

Red Hat – homepage: http://www.redhat.com                                                                                              

Red Hat Satellite – informace o produktu: https://www.redhat.  com/en/technologies/linux-platforms/satellite 

Red Hat Satellite – dokumentace: https://access.redhat.com/  documentation/en/red-hat-satellite/  

Další články

RSS

Naši partneři o nás