Média a my

Purview – detailní pohled na aplikace ve vaší síti

Těžko hledat správce počítačové sítě, který by si občas nepoložil otázku: „Co se to s tou sítí děje?“ Podobně se spousta CIO ptá: „Doopravdy potřebujeme koupit nové výkonnější síťové prvky?“

Bohužel nejsou obvykle k dispozici ta správná data pro zodpovězení ani jedné z těchto otázek. A přitom znalost odpovědí na obě znamená možnost úspor. Odpověď na zvyšující se potřebu znalosti datových toků uvnitř počítačové sítě společností přinesla společnost Extreme Networks, která představila novinku ve svém portfoliu – Purview. 


Sledování infrastruktury

Purview přináší současným i novým zákazníkům možnost detailně sledovat dění v jejich infrastruktuře. Kombinuje viditelnost na jednotlivé aplikace se správou sítě a identit. Přináší přesné informace, jako například: která zařízení spolu komunikovala, jaký uživatel je používal, kdy daná událost proběhla, jaká aplikace byla použita, kolik dat bylo přeneseno, jaké bylo zpoždění na úrovni sítě a aplikace a další věci. Výsledkem může být velmi zajímavý pohled na síť plný informací o datových tocích. Najednou může správce sítě vidět, že má síť velmi vysoké zpoždění, že se objevují podezřelé přenosy dat nebo že uživatelé používají nepovolené aplikace. To vše může předznamenat budoucí problém. Podobně CIO může provést relevantní rozhodnutí o budoucích investicích do IT. Jestliže zjistí, že je síť sice plně využita, ale většina kapacity je zabrána nepotřebnými aplikacemi, tak může zasáhnout i bez dalších finančních nákladů.

 


Detailní přehled

Každý ví, že se v jeho síti používá http protokol, ale identifikovat konkrétní aplikaci a rozlišit, jestli jde o ERP systém, úložiště v cloudu nebo sociální sítě už může být těžké. Brzo bude možné blokovat nepovolené aplikace nebo upřednostňovat kritické komunikace přímo na úrovni přístupové vrstvy. Přesně v duchu filosofie „blokuj nežádoucí provoz tak blízko jeho zdroji, jak je to jenom možné“. Firewally, které jsou rovněž schopny monitorovat provoz, je těžké dimenzovat na terabitové rychlosti a jsou často umístěny pouze na perimetru sítě. Purview využívá běžné přepínače řady S a K, které disponují rychlostí až 2,5 Tbps a jsou na pozici přístupových, agregačních nebo páteřních prvků. Srdcem těchto přepínačů je speciální čip s názvem CoreFlow2. Je to již druhá generace úspěšného produktu, který ke každé komunikaci přistupuje jako ke specifickému toku. Tedy jenom neobsluhuje jednotlivé rámce, ale je schopný přistupovat k celým tokům. Proto může snadno odhalit nový tok a prvních 50 rámců poslat do Purview k aplikační analýze. Vedle toho eviduje i další informace o probíhající komunikaci i s informací o konkrétním uživateli v síti. Tím je monitorován veškerý provoz, a to bez dodatečného zpoždění, bezndalšího zařízení v cestě a při vysokých rychlostech. Aktuálně je v databázi 13 000 vzorků aplikací. Seznam známých aplikací je možné snadno doplňovat či upravovat díky otevřené definici vycházející z XML. Snadná je i integrace s bezpečnostními produkty typu SIEM.

 


Využití aplikací

Další možnosti kontroly investic jsou v monitorování využití aplikací. Jestliže se zjistí, že aplikace má příliš dlouhou odezvu, může to znamenat potřebu posílení serveru. A toto se provede ještě před tím, že nekontrolované přetížení bude znamenat výpadek a finanční ztrátu. Majitelé sportovních hal, nákupních a zábavných center a dalších veřejně přístupných míst můžou sledovat aktivity návštěvníků na Internetu.

 

Příležitost pro integrátory

Velkou příležitostí může být Purview pro integrátory. Ti nově můžou uživateli přinést komplexní službu informačního či jiného systému, kde bude definován výkon i pomocí aplikační odezvy. Nyní je naprosto jasně doložitelné, že byla definice smlouvy typu „80 % uživatelů bude mít odezvu aplikace nižší než 500 ms“ naplněna. A především tato formulace ve smlouvě často znamená odstranění poslední překážky u konzervativních a nedůvěřivých zákazníků. A právě díky Purview můžou integrátoři nabídnout takovou službu. Už ji mají jak měřit. Před oficiálním vydáním bylo provedeno pár instalací po celém světě s výbornými výsledky. Jedním z předních nasazení byla NFL – Národní fotbalová liga amerického fotbalu, kde je Extreme Networks oficiálním Wi-Fi analytikem. A to i na stadionech, kde je Wi-Fi infrastruktura postavena na technologiích jiných výrobců. Velmi zajímavou infografiku z finále této soutěže můžete vidět na www.extremenetworks.com/super-bowl-stats. Jiný typ nasazení zvolila jedna klinika v Německu. Díky Purview dokázali předcházet problémům a tak snížit počet servisních tiketů o 60 % během tří měsíců. V Austrálii na univerzitě okamžitě identifikovali úzké hrdlo u DNS serverů a velké množství BitTorrent provozu, což je v rozporu se školním řádem. Toto vše dokáže Purview od Extreme Networks – v síti změnit neviditelné na viditelné.


Proč prodávat Purview:

  • možnost zjistit za pomocí již existující infrastruktury dodatečná
  • data;
  • prodej služby monitorování aplikací a toků v síti po dobu dvou týdnů a následné úpravy pravidel provozu a bezpečnosti sítě;
  • pro marketingové účely a lepší plánování rozvoje můžou výstupy využít poskytovatelé internetu, zejména u bezplatného
  • připojení (restaurace, sportovní stadiony, konferenční centra nebo hotely).

 

Argumenty pro koncového zákazníka:

  • detailní přehled o dění ve vlastní síti;
  • předcházení a identifikace potenciálních problémů;
  • využití aplikací pro podporu byznysu.

 

Distribuce v ČR a SR:
Veracomp

Další články

RSS

Naši partneři o nás