Média a my

Veracomp rozšířil portfolio o síťové prvky Alcatel-Lucent

Společnost Alcatel-Lucent je odborné veřejnosti známa spíše jako tradiční dodavatel pobočkových ústředen a technologií pro přenos a zpracování hlasu. Dlouhodobě se ovšem věnuje i vývoji a produkci síťových prvků, jejichž byznys nyní významně podporuje. Svědčí o tom i nedávno uzavřená partnerská smlouva se společností Veracomp, která na českém a slovenském trhu působí jako Value Added distributor IT produktů. Spolupráce obou fi rem probíhá již od roku 2013, letos v červnu byla stvrzena formální dohodou. Portfolio produktů Alcatel-Lucent ve společnosti Veracomp obchodně zaštiťuje Petr Oubrecht, Business Development Manager, kterému jsme na položili na nově vzniklou spolupráci několik otázek.

Spolupráce společností Veracomp a Alcatel-Lucent na českém a slovenském trhu má ofi ciálně za sebou minimálně první kvartál. Jak lze hodnotit jeho výsledky?

Během této doby došlo k procesnímu spojení obou společností tak, aby bylo možné obratem reagovat na zákaznické
požadavky, což považujeme za klíčové. Vedle toho společně i s novými partnery usilujeme o úspěch v dílčích obchodních příležitostech a pracujeme rovněž na certifi kaci našeho týmu. Postupně se tedy daří naplňovat poslání této vzájemné spolupráce.


Ovlivnila praktická spolupráce s firmou Alcatel-Lucent původní vizi Veracompu? Můžeme hovořit jen o pozitivních zkušenostech?

Původní vizí Veracompu bylo rozšíření produktového portfolia o novou značku, která měla přinést rozsáhlou řadu produktů určených pro středně velké společnosti, korporace i veřejnou správu v České republice a na Slovensku. A přesně to se stalo. Co se týče praktické spolupráce, žádné začátky v podobných oblastech nejsou jednoduché, nicméně je jisté, že obě dvě společnosti uzavřením vzájemné spolupráce udělaly krok správným směrem. Nejsme vůbec vnímáni jako lokálně omezený hráč, naopak, jsme často považováni, byť nejsme velcí, za až skoro nepříjemnou konkurenci. My sami se nepovažujeme za konkurenty a protivníky velkých značek. Fungujeme spíše jako jejich doplnění, neboť naše servery – na základě serverových produktů SuperMicro – jsou jako jedny z mála kompatibilní v podstatě se všemi výrobky známých světových značek. Dalším významné pozitivum, ale to je skutečnost, která vstoupila do hry až teprve koncem minulého roku, představuje skutečnost, že se světoví výrobci se dvěma, třemi, anebo čtyřmi písmenky v názvu z logických důvodů čím dál tím víc stahují z oblasti individuálních embedded serverů. A to je zase parketa, kterou my nechceme za žádnou cenu opustit. Na ní jsme již vyhlášenými specialisty a nechceme se pouštět do jiných oborů, v nichž dominují jiní producenti.

Co společnost TK připravuje pro zákazníky v nejbližší budoucnosti?
V současné době zavádíme po nekonečných požadavcích našich zákazníků a partnerů, novou řadu levných serverů, na nichž spolupracujeme s firmou Asus. Ty mají veškeré vlastnosti a kvality našich embedded serverů, ale svou velikostí a možnostmi...

Více si přečtěte na:

Další články

RSS

Naši partneři o nás