Média a my

Český trh má velký potenciál, chceme zde prorazit

Žijeme v době cloudu, všichni jsme neustále online a počítačové sítě jsou páteří naší každodenní komunikace. S tímto trendem roste také požadavek vyšší bezpečnosti, jelikož kybernetické hrozby jsou stále sofistikovanější. S komplexní ochranou souvisí také kontrola a monitoring sítí, a právě touto oblastí se zabývá společnost Infoblox, kterou nám představil Rafał Szewczyk, Regional Sales Manager Eastern Europe.

Můžete nám představit společnost Infoblox?
Čím se zabýváte?
Již téměř 15 let pomáháme zákazníkům s kontrolou jejich sítí. Infoblox poskytuje bezkonkurenční řešení v oblasti DDI (správa a ochrana DNS, DHCP serverů, správa adresního rozsahu a síťová automatizace), která umožňují redukovat provozní náklady a snížit riziko kybernetických hrozeb. Zákazník si díky nám snadno udělá detailní přehled o tom, co se děje v jeho síti, a dostane tak potřebné informace k plánování obchodních rozhodnutí. Pomocí technologií Infoblox se společnosti zároveň připraví na implementaci BYOD, kdy bude možné všechna tato zařízení jednoduše spravovat a kontrolovat z hlediska bezpečnostních politik.

Pro koho jsou vaše produkty určeny a v jakém segmentu chcete prorazit?
Nejvíce úspěchů sklízíme u velkých servisnícha telco operátorů, ale v poslední době jsme se začali zaměřovat na finanční sektor a veřejné služby, kde se nám také velmi daří.

V čem spočívá přidaná hodnota u vašich produktů?
Naše technologie umožňuje automatizaci každodenních úkolů, konfiguraci a řízení změn v reálném čase a také zajištění souladu s interními standardy pro síťovou infrastrukturu, ale také pro kritické síťové funkce, jako jsou DNS, DHCP a management IP adres (IPAM) pro aplikace i koncová zařízení. Díky naší patentované technologii Grid poskytujeme našim zákazníkům vyšší dostupnost sítě a také databázi pro reporting v reálném čase i ten ze záznamu. Reselleři mohou těžit z prodeje našeho řešení jako dodatečné položky v jejich projektech. Mohou také využít naše portfolio u stávajících zákazníků při upgradu jejich stávajících systémů.

Jsou pro práci se společností Infoblox nutná školení a certifikace?
Ano, jak bývá zvykem u všech renomovaných výrobců, i u společnosti Infoblox potřebuje partner nabýt nějaké zkušenosti a certifikace, nicméně mohu říci, že jsme velmi flexibilní v časovém horizontu, ve kterém se dá s partnerem na začátku spolupráce fungovat bez těchto certifikací. Mohou se totiž spolehnout na našeho distributora Veracomp a jeho znalosti a zdroje. My se soustředíme hlavně na projekty, nikoliv na certifikace.

Proč by měli reselleři nabízet zrovna vaše řešení, čím se odlišujete od konkurence?
Vzhledem k tomu, že naše řešení jsou velmi úzce specializovaná, partneři mohou profitovat z vynikajících marží a téměř žádné konkurence na trhu. Řešení Infoblox mohou být doplňkem jejich portfolia, proto jimi mohou skvěle vyplnit mezery u svých zákazníků. Výrobky společnosti Infoblox lze také jednoduše integrovat s dalšími výrobci jako F5, Fire Eye, Cisco a dalšími, takže máme pro resellery samá pozitiva. (smích)

Jak motivujete své partnery?
Partneři mi mohou důvěřovat, své sliby vždy dodržuji. Partneři by měli být motivováni především tím, že mohou svým zákazníkům nabídnout více, a díky tomu samozřejmě více vydělají.

Ve kterých zemích jsou vaše produkty nyní nejvíce rozšířené?
Nejvíce projektů máme aktuálně z Polska, České republiky a Slovenska a potom také z Rumunska. Polsko je největším trhem ve východní Evropě a k úspěšnému uzavírání obchodů v tomto regionu také velmi napomáhá to, že jsem rodilý Polák. (smích) Český a slovenský trh roste a já věřím, že s pomocí lokálních resellerů zde můžeme prorazit ještě s mnohem větší intenzitou, potenciál tu je veliký. Rumunský trh začal také rychle růst s tím, že potenciál je tu podobný tomu českému.

Jaké máte plány na českém trhu a chtěl byste něco vzkázat českým resellerům?
V příštích dvou letech bychom se chtěli soustředit na 10–15 největších zákazníků v tomto regionu a nabídnout jim společně s partnerem unikátní Infoblox řešení. Věřím, že budeme mít příležitost spolupracovat právě s vámi a společně budeme těžit z úspěšných prodejů těmto zákazníkům.

Další články

RSS

Naši partneři o nás