Média a my

FlowMon přináší přehled o dění v podnikových sítích

Složitost ICT infrastruktury neustále roste. Společnosti nasazují nové technologie, používají čím dál víc aplikací a služeb. Rychlé a efektivní řešení problémů je v takovém prostředí klíčovým prvkem pro udržení spokojenosti zákazníků a zaměstnanců. Již krátkodobý výpadek může způsobit finanční škody nebo poškození dobrého jména společnosti. FlowMon je řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí a umožňuje tato rizika eliminovat. 

Kdo ví, co vše se mu děje v síti?

Technologie monitorování datových toků (NetFlow, IPFIX) přináší detailní pohled do síťového provozu. Poskytuje informace o tom, kdo komunikoval s kým, kdy, jak dlouho, jak často, nad kterým protokolem a kolik bylo přeneseno dat. Díky tomu je možné odhalit a eliminovat moderní bezpečnostní hrozby a útoky, monitorovat aktivity uživatelů a služeb, identifikovat problémy v aplikacích a síťovém provozu a celkově optimalizovat fungování podnikové IT infrastruktury. FlowMon vyvíjí česká společnost Invea-Tech, která je se svými produkty lídrem v monitorování síťového provozu a v analýze chování sítě (Network Behavior Analysis – NBA). Vyrábí mj. nejrychlejší síťové sondy na světě určené pro sítě o rychlosti 100 Gb/s a pravidelně se umísťuje v žebříčku nejrychleji rostoucích technologických firem Deloitte CE Technology Fast 50.


Jediné evropské řešení pro analýzu chování v síti
FlowMon je jednoduché a efektivní řešení, které se vyznačuje vysokou kompatibilitou a neinvazivním, jednoduchým nasazením. A to jak ve fyzických, tak virtuálních počítačových sítích. Portfolio produktů zahrnuje výkonné autonomní FlowMon sondy monitorující provoz v počítačové síti a generující statistiky, FlowMon kolektory pro uložení, zobrazení a analýzu těchto statistik a rozšiřující moduly pro pokročilé bezpečnostní a analytické funkce. Patří mezi ně systém FlowMon ADS pro automatickou analýzu síťového provozu a identifikaci bezpečnostních a provozních incidentů, FlowMon APM pro monitorování výkonnosti moderních aplikací, FlowMon Traffic Recorder pro kompletní záznam datového provozu a FlowMon DDoS Defender pro detekci a eliminaci dopadů volumetrických útoků. Informace a statistiky získané pomocí monitorování síťového provozu jsou využívány pro rychlejší odstranění provozních problémů, billing na základě přenesených dat, plánování využití kapacity sítě nebo snadné sledování QoS. FlowMon však nabízí mnohem širší možnosti uplatnění. Díky využití technologie behaviorální analýzy řešení sleduje chování v síti a odhaluje v něm anomálie, bezpečnostní hrozby a útoky, které zůstávají tradičním bezpečnostním nástrojům skryty (například pokročilé hrozby [APT], malware, DDoS útoky a další). FlowMon je podle analytické agentury Gartner jediné evropské řešení, které toto nabízí. Paleta potenciálních hrozeb pro podniky dnes exponenciálně roste, a je tedy třeba začít k bezpečnosti přistupovat koncepčně jinak a nespoléhat se pouze na databázi již odhalených hrozeb – a přesně to FlowMon umožňuje. Díky FlowMonu lze také sledovat výkonnost kritických systémů a aplikací, tedy poznat jak se chovají k jednotlivých uživatelům, zda nevykazují chyby, dlouhé odezvy apod. Lze tím optimalizovat jejich kvalitu a tím zvýšit spokojenost zákazníků či produktivitu zaměstnanců. FlowMon tak zákazníkům nabízí unikátní viditelnost do síťového provozu a široké možnosti využití informací, které z něj získá. Díky využití průmyslových standardů NetFlow a IPFIX je systém jednoduše rozšiřitelný, dobře škálovatelný a kompatibilní s produkty třetích stran.


Trh je připraven
Problematika bezpečnosti a řešení síťových problémů je společná všem organizacím, od komerční sféry, přes státní organizace až po univerzity. Je zde tedy velký prostor pro oslovení zákazníků různých velikostí a oborů. Zatímco ještě před několika lety byla technologie monitorování datových toků určena pouze těm největším firmám, dnes je obecně přijímána a nasazují ji také menší a střední podniky. FlowMon díky své škálovatelnosti cílí na zákazníky spravující síť o 50 počítačích a větší.


Proč prodávat FlowMon:

 • jde o komplexní řešení pro monitoring a bezpečnost podnikových sítí, které je neustále rozšiřováno o nové funkce;
 • vzrůstající požadavky na monitoring a bezpečnost otevírají nové obchodní příležitosti;
 • FlowMon nenahrazuje jiné bezpečnostní nástroje, ale velmi dobře je doplňuje. Posouvá bezpečnost v organizaci na výrazně
 • vyšší úroveň a zároveň chrání investice do stávajících
 • bezpečnostních řešení;
 • produkt je kompletně v češtině, včetně podpory, a oproti konkurenci nabízí zákazníkům výjimečný poměr cena/výkon;
 • řada referencí z lokálního trhu i ze zahraničí, například: ČSOB, ČD-Telematika, T-Mobile, ministerstva…;
 • na prezentace u zákazníka je kdykoli možné využít přímou podporu od výrobce či distributora – obchodník či technik;
 • prostřednictvím distributora Veracomp Invea-Tech půjčuje partnerům i zákazníkům zařízení k otestování, ve Veracompu se nyní také můžete zdarma vyškolit a získat certifikaci
 • FlowMon Consultant;
 • propracovaný partnerský program se systémem slev a marketingová podpora produktu;

Přínosy pro zákazníka:

 • detailní přehled o dění v síti a nástroje pro její správu;
 • efektivní správa sítě, kdy jsou provozní a bezpečnostní problémy detekovány předtím, než mohou způsobit finanční
 • ztráty, poškození dobrého jména nebo nespokojenost uživatelů a zákazníků;
 • s FlowMonem je infrastruktura lépe chráněna proti aktuálním hrozbám, bezpečnostní incidenty jsou detekovány a analyzovány
 • v reálném čase;
 • řešení navíc odstraňuje manuální činnosti, a administrátoři se tak mohou soustředit na optimalizaci infrastruktury a poskytovaných služeb.
Distribuce pro ČR:
Veracomp, VUMS Datacom

Další články

RSS

Naši partneři o nás