Média a my

Fortinet uvádí na trh novou řadu FortiWeb

Společnost Fortinet® představuje novou verzi operačního systému příští generace pro své webové aplikační firewally.

Zařízení FortiWeb budou nyní zákazníkům poskytovat účinnější ochranu proti útokům probíhajícím na aplikační vrstvě. Nový operační systém FortiWeb 5 OS je plně zpětně kompatibilní se všemi zařízeními společnosti Fortinet. Zákazníkům umožňuje rozlišovat mezi legitimními a nelegitimními webovými aplikacemi, protože dokáže identifikovat jejich původ. Tímto způsobem lze odhalit malware a další škodlivé aktivity šířené prostřednictvím botů (sítí infikovaných počítačů) i nelegitimní činnost prováděnou přes vyhledávače. Toto rozpoznávání představuje rozšiřující funkci nedávno uvedené reputační služby FortiGuard IP Reputation, která sleduje IP adresy spojené s malwarem nebo vykazující podezřelou aktivitu.


Nový FortiWeb-3000D a FortiWeb-3000DFsx nabízejí propustnost až do 1,5 Gb/s, FortiWeb-4000D pak dokonce až do 4 Gb/s.

Nová zařízení jsou oproti předešlým produktům rychlejší o 50 až 100 %. V současné době proti webovým službám probíhá mnoho automatizovaných útoků (např. pomocí skriptovacích nástrojů nebo vyhledávačů). Administrátoři zabezpečení potřebují nástroje, které dokáží rychle a snadno identifikovat zdroj a typ provozu. Technologie FortiWeb umožňuje snadno rozlišit legitimní a nelegitimní provoz a poskytuje správcům jako pomůcku názorné grafické panely s potřebnými údaji. Další výhodou produktů Fortinet je ochrana před útoky na dostupnost služby (DoS, denial of service) na aplikační vrstvě. Operační systém Fortinet OS 5.0 poskytuje také plnou podporu pro přechod na protokol IPv6, tj. umožňuje bezproblémovou komunikaci mezi zařízeními a sítěmi na bázi IPv4 a IPv6.

Další články

RSS

Naši partneři o nás