Média a my

ETSI regulační změny a dopad na přístupové body Aruba

Po 31.12.012 vstoupí platnost nová regulační pravidla ve všech zemích, jež se řídí ETSI předpisy (The European Telecommunications Standards Institute), tedy platí i pro Českou republiku. Změny se budou týkat měnících se požadavků na radarové detekce, které se vztahují na zařízení pracující v pásmu 5 GHz.

Dodržování nových pravidel může být pro většinu Aruba AP jednoduše dosaženo jednoduchým přechodem na novou verzi softwaru, který Aruba bude distribuovat v dostatečném předstihu, tak aby všichni zákazníci byli schopni si včas upgradovat své systémy v souladu s novými normami. Minimální verze softwaru, které jsou v souladu s nejnovějšími předpisy ETSI DFS jsou 6.2.0.0, 6.1.3.6 a 5.0.4.10.


Od 1.1.2013 už nebude možné zakoupit tato zařízení:

  • AP-124, AP-125, AP-124-F1 a AP-125-F1
  • RAP-5WN, RAP-5WN-US a RAP-5WN-F1

Tyto produkty je možné nahradit AP-13x (vyžaduje minimální AOS verze 6.1.1.0) a RAP-3WN (vyžaduje minimální AOS verze 6.1.4.0)


V případech, kdy specifikace náhradního produktu nesplňuje veškeré vaše požadavky, prosím tuto záležitost konzultujte s panem Ing. Ladislavem Arvaiem, Product Manager, mail: ladislav.arvai@skyvera.cz, mobil: +420733733577

Další články

RSS

Naši partneři o nás