Média a my

Aruba získává Vaši přízeň

Aruba Networks byla již čtvrtým rokem hlavním poskytovatelem bezpečné WLAN sítě pro všechny účastníky celosvětové konference Black Hat USA, Las Vegas (největší světové setkání odborníků v oblasti počítačové bezpečnosti).

Na konferenci byla otestována Aruba a její schopnost ochrany síťové infrastruktury před bezdrátovými bezpečnostními hrozbami. Aruba detekovala celkem 1561 kritických bezpečnostních událostí, identifikovala více než 280 zakázaných přístupových bodů a dále byly zjištěny bezdrátové útoky (Block ACK DoS útoky, Power Save DoS útoky, Deauth Broadcast, AP Spoofing a “Hotspotter” útoky)

Aruba díky možnosti detekce typu zařízení připojující se do sítě dokázala zjistit, že Apple společně s IOS zařízeními tvořilo na konferenci 29,6% , Mac OS 13,7%, Linux 19,9% , Windows 19,2% a Android 17,6%.

O tom, že si Aruba získala obrovskou přízeň účastníků díky vysoké úrovni výkonu a zabezpečení, svědčí i fakt, že již po čtvrté za s sebou byla Aruba požádána pořadateli konference Black Hat o zajištění WLAN bezpečné sítě.


Další články

RSS

Naši partneři o nás