Média a my

Mobile Device Management je nezbytný pro Váš úspěch

Dnešní doba plně podporuje řešení BOYD „ přines si vlastní zařízení“. S tímto řešením však úzce souvisí Mobile Device Management, který je nutný pro komplexní správu BOYD.

MDM vyžaduje těsnou koordinaci mezi bezpečností a provozem. Pomocí MDM je zajištěno a kontrolováno , aby konfigurace zařízení odpovídala firemní politice.
Mnoho organizací začíná přistupovat ke kontrole zařízení pružněji než doposud. Tzv. „Managed Diversity“ podporuje řadu mobilních zařízení, která se v organizaci nachází. Bez této podpory organizace budou pravděpodobně čelit zvýšeným nákladům a to z několika důvodů: nižší produktivita uživatelů, nevyhovuje-li IT standard potřebám uživatelů, následná nedůvěra k IT oddělení (uživatelé mají pocit, že si své záležitosti musí řešit sami, čímž opět vzniknou nepřímé náklady) a v neposlední řadě následuje obcházení IT standardů, což může způsobit bezpečnostní problémy a opět se tak zvyšují nepřímo náklady.

Trh s MDM rychle roste a dnes existuje více než 100 prodejců MDM. Nejvýznamějším celosvětovým dodavatelem tohoto řešení je Aruba Networks. Produkt Aruba Mobile Device Access Control (MDAC) chrání, zajišťuje a řídí přístup k síti pro veškerá mobilní zařízení. MDAC pracuje ve spojení s řešením MDM, které provádí kontrolu hardwaru a konfigurace zařízení včetně aplikace distribuce pro mobilní zařízení. Unikátnost MDAC spočívá ve třech klíčových technologiích – fingerprint zařízení, registrace a dohled zařízení.

Další články

RSS

Naši partneři o nás