Veracomp Group

Veracomp Group je lídrem v distribuci s přidanou hodnotou (VAD - Value Added distribuce) v oblasti ICT řešení. Společně působí ve 17 zemích střední a východní Evropy a zaměstnává více než 330 lidí. Veracomp Group poskytuje komplexní řešení v oblasti IT, která jsou používána ve všech odvětvích hospodářství.

Veracomp Group

Naši partneři o nás