Veracomp Group

Veracomp Group je lídrem v distribuci s přidanou hodnotou (VAD - Value Added distribuce) v oblasti ICT řešení. Společně působí ve 17 zemích střední a východní Evropy a zaměstnává více než 330 lidí. Veracomp Group poskytuje komplexní řešení v oblasti IT, která jsou používána ve všech odvětvích hospodářství.

Veracomp Group

 

Veracomp Group působí na trhu CEE prostřednictvím svých firem již od roku 1991. Portfolio skupiny zahrnuje 190 000 produktů od více než 120 výrobců IT z celého světa. Tyto produkty jsou koncovým zákazníkům dodávány prostřednictvím obchodní sítě, kterou tvoří několik tisíc obchodních partnerů. Veracomp aktivně podporuje své partnery tím, že organizuje řadu setkání, konferencí nebo školení a poskytuje technickou podporu a konzultace.

Naši partneři o nás