Kalendář akcí

Trend Micro Deep Security Online 50% off

Trend Micro Deep Security Online 50% off

Parametry akce:

  • Minimální počet účastníků: 3
  • Maximální počet účastníků: nestanoven
  • Uzávěrka přihlášek: 25. 5. 2020
  • Cena kurzu: 475,00 EUR
Výrobce: Trend Micro

Pozor: Na akci si přineste vlastní notebook!

Trend Micro Deep Security 11.0 Training je třídenní školení pro kvalifikované odborníky vedené instruktorem. Účastníci se naučí používat řešení Trend Micro Deep Security pro pokročilé zabezpečení hybridního cloudu na fyzických nebo virtuálních serverech a cloudových platformách. Školení podrobně popisuje základní architekturu řešení Deep Security, možnosti nasazení, modulů ochrany, konfigurace zásad a správy systému. 

Jako součást školení účastníci kurzu nainstalují Deep Security Manager do virtuálního laboratorního prostředí a vyzkouší si nasazení agentů Deep Security na různých Windows serverech a konfiguracích. Budou jim předány i doporučené postupy a ukázána řešení možných problémů pro úspěšnou implementaci či dlouhodobou údržbu systému.  

Toto školení vyučuje Trend Micro certifikovaný trenér. Po absolvování tohoto kurzu mohou účastníci dokončit certifikační zkoušku, aby získali označení Trend Micro Certified Professional pro Deep Security.  

 

Prosím počítejte s tím, že na akci můžou být návštěvníci ze zahraničí a tím pádem je možné, že se bude přednášet v angličtině.

 

Potřebné znalosti, dovednosti a certifikace:

Školení nevyžaduje žádné zvláštní dovednosti nebo certifikace, nicméně, pracovní znalosti Trend Micro produktů a služeb, stejně jako pochopení základních síťových konceptů a zásad je výhodou.  

 

Rovněž je přínosná základní znalost následujících témat:

• Windows servery a klienti

• Firewally a zařízení pro kontrolu paketů

• VMware ESXi/vCenter/NSX

• Amazon AWS/Microsoft Azure/VMware vCloud

• Virtualizační technologie Účastníci jsou povinni si přinést přenosný počítač s doporučeným rozlišením obrazovky nejméně 1980 x 1080 nebo vyšší a velikost displeje 15“ nebo větší.  

 

Cíle kurzu:

Témata tohoto kurzu jsou rozdělena do následujících lekcí:

• Popis vlastností, funkcí a možností Trend Micro Deep Security 12.0;

• Definice a instalace součástí, které tvoří Deep Security;

• Zavedení zabezpečení pomocí modulů ochrany;

• Kontrola dostupné možnosti konfigurace a správy;

• Příprava na zkoušku pro Trend Micro Certified Professional pro Deep Security.

  • Datum a čas 1. 6. 2020, 09:00 až 3. 6. 2020, 17:00
  • Místo Šafaříkova 201/17

Parkování v okolí Veracomp

Kudy k nám

Použij mojí GPS pozici z telefonu/PC

Nelze se přihlásit

Přijímání přihlášek na tuto akci bylo již ukončeno.

Další akce

ICS