Produkty

Wombat Security

Společnost Wombat Security, divize firmy Proofpoint, se zabývá změnou chování uživatelů a poskytuje computer-based learning program pro zvyšování povědomí a školení o informační bezpečnosti.

Pomáhá organizacím učit své zaměstnance v zabezpečení jejich chování: Pomocí nástroje pro dlouhodobé a komplexní vzdělávání spojeným s testováním a ověřováním znalostí uživatelů. To vše v podobě komplexní platformy, která propojuje velký počet interaktivních vzdělávacích modulů, testů dovedností a simulovaných phishingových kampaní, včetně rozsáhlé knihovny vzorů a předdefinovaných testů, kompletního reportingu a analytiky, a to vše i pro uživatele v českém jazyce.

Wombat Security je vhodná pro každou organizaci jako podpůrný nástroj za účelem posílení jejich obrany proti kybernetickým hrozbám. Její aplikací se dosahuje až 90% snížení počtu bezpečnostních incidentů a výrazného snížení nákladů na odstranění dopadů takovýchto bezpečnostních incidentů. Wombat security je již pátým rokem lídrem v magickém kvadrantu společnosti Gartner pro oblasti computer-based learning.

Wombat Security

Zaměření produktů

  • Bezpečnost IT

V kalendáři nejsou aktuálně dostupné žádné akce...

Naši partneři o nás