Produkty

LOGManager

V dnešním přetechnizovaném světě jsou informace kritickým zdrojem umožňující správné rozhodnutí ve správný čas. V protikladu k tomuto konstatování stojí fakt, že informace jsou distribuovány v nejrůznějších zařízeních a software rozdílných výrobců, ne vždy ve snadno pochopitelném formátu a s rozdílnou dostupností. Sjednocení informací z mnoha zdrojů a jejich přeložení do snadno pochopitelného formátu, nastavení pevných pravidel nakládání s těmito informacemi a jejich nezpochybnitelné ukládání je proto předpokladem pro efektivitu bezpečnostních i operačních činností každé organizace. Když se k tomu přidá i přehledná interpretace těchto informací v kompaktním a výkonném nástroji, získá firma nástroj pro realizaci správných rozhodnutí. A tímto nástrojem je systém LOGMANAGER.

Co vyřeší LOGmanager?


•    jednotné úložiště logů pro celou organizaci nebo datové centrum
•    podporu rychlému řešení Kritického IT incidentu
•    speciální a optimalizovanou podporu pro sběr logů z Windows prostředí
•    SIEM — sběr logů korelace událostí (correlation)
•    generování výstrah (alerting)
•    reporting analýzu událostí/incidentů
•    požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti


Klíčové vlastnosti - SIEM Logmanagement nástroj


•    Centrální přehled s grafickou prezentací
•    Intuitivní a rychlé vyhledávání
•    Korelace událostí
•    Sjednocení formátu logů
•    Dlouhodobé uložení
•    Splňuje požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti a ČSN ISO 27001 pro ukládání auditních záznamů
•    Uchování logů pro předložení organizacím zabývajících se bezpečností CESNET CERST a CIRST nebo Policii ČR
•    Sběr logů pro řešení provozních problémů a bezpečnostních incidentů
•    Ukládání logů ze všech síťových a bezpečnostních zařízení, serverů, stanic
•    Předcházení ztrátě kritických dat
•    Ověření přijetí záznamu do úložiště (pokud je podporováno odesílajícím zařízením)
•    Ověření identity zdroje záznamů, aby nemohl být záznam podvržen (pokud je podporováno odesílajícím zařízením)
•    Není licencováno na počet zařízení ani na počet přijatých eventů za sekundu
•    Podpora clusteru v základu

LOGManager

Zaměření produktů

  • Bezpečnost IT
  • Sítě a infrastruktura

V kalendáři nejsou aktuálně dostupné žádné akce...