Produkty

Trustwave

Společnost Trustwave pomáhá stovkám tisícům organizací po celém světě – od velkých korporací přes malé až střední podniky - tak, že proaktivně snižuje riziko, hospodárně nakládá se zdroji a chrání citlivá data těchto společností. Se stejnou důležitostí pomáhá zákazníkům získávat znalosti o tom, jak lépe chránit tato data a jak rychleji reagovat na hrozby.

Řešení a služby Trustwave v kombinaci se znalostmi a zkušenostmi špičkového týmu pro výzkum hrozeb zákazníkům zaručují rychlou identifikaci mezer v zabezpečení a doržování zákonů a stanoví již od samého počátku ty nejlepší metody ochrany a zautomatizuje klíčové procesy ve firemní síti.

Soulad s právními předpisy

Se svou automatizovanou platformou pro management na bázi cloudu pomáhá Trustwave rychle nalézt a vyřešit nedostatky a stanovit trvalý proces souladu s právními předpisy bez ohledu na to, k jakým změnám ve firemní síti došlo.

Ochrana dat a vyhodnocování hrozeb

Specialisté Trustwave SpiderLabs pomáhají zlepšovat ochranu citlivých dat společností před hrozbami. Špičkový tým odborníků na hrozby úzce spolupracuje se zákazníky tak,  aby lépe porozuměli počítačovým hrozbám a nebezpečí na internetu a také potenciálním zranitelným místům ve své síti, a aby se tak mohli chránit proti těmto hrozbám dříve, než budou mít negativní dopad na společnost.

Komplexní bezpečnost

S patentovanými technologiemi, integrovanými řešeními, kompletním portfoliem služeb a nepřetržitou celosvětovou podporou pomáhá Trustwave zákazníkům udělat z bezpečnostních řešení předvídatelný provozní výdaj.

Trustwave řeší bezpečnost trochu jinak

Ve společnosti Trustwave nevidí pod pojmem bezpečnost jen malware, porušování politik nebo logování událostí. Trustwave nahlíží na bezpečnost jiným způsobem. Nejenom, že pomáhá zákazníkům připravit se na bitvu s hrozbami, ale také s tím, aby tuto bitvu vyhráli po obchodní stránce. S oceňovanými technologiemi, se službami, které zaujímají vedoucí postavení ve svém oboru, a se špičkovým týmem pro výzkum hrozeb, který nemá v tomto ohledu konkurenci, mění způsoby, jakým zákazníci plánují, realizují a kontrolují svoje programy na zajištění bezpečnosti IT a soulad s právními předpisy.

Pro budoucnost firmy

Bezpečnostní hrozby se aktuálně vyskytují daleko častěji a jsou mnohem více sofistikované, zatímco nároky na dodržování právních předpisů rostou.

V dnešní době je budování vlastní obchodní značky a věrného zákazníka, uplatňování konkurenční výhody a efektivní využívání zdrojů vázané na to, jak se efektivně plánuje, zabezpečuje a řídí zcela nová skupina obchodních imperativů.

Mobilita. Obchodní aplikace. Cloud computing. Sociální sítě. Důležitá data.

Proto bylo portfolio společnosti Trustwave navrženo s důkladnou pečlivostí a uceleně tak, že zákazník může směle čelit těmto novým obchodním výzvám.

Ať už firma potřebuje vybudovat vlastní bezpečnou a důvěryhodnou strategii Bring Your Own Device (BYOD), nebo nabídnout nové webové a mobilní aplikace, komplexní řešení od společnosti Trustwave pomohá  dostat se k cíli – spolehlivě a bezpečně.

 

Trustwave

Zaměření produktů

  • Bezpečnost IT

V kalendáři nejsou aktuálně dostupné žádné akce...