Pomáháme

Protože bereme pozici VAD vážně nejen vůči našim obchodním partnerům, rozhodli jsme se pomáhat. Společenskou odpovědnost ve Veracompu máme rozdělenou do tří základních pilířů.

Mimochodem, kdykoli je to možné, snažíme se maximálně využívat chráněné dílny. Třeba na lepení semínka bazalky do naší brožury.

Třídíme odpad, nejen v kanceláři, ale i v rámci skladu. Vždy se snažíme co nejefektivněji využívat dopravní služby, neposíláme nic zbytečně. Sepisujeme počet zařízení, která v sobě mají baterii a dovezli jsme je ze zemí mimo EU, soupis následně předáváme do REMA Battery.

Jsme také zapsáni do systému zpětného odběru a využití odpadu z obalů EKO-KOM.

A protože chceme jít ještě dál, začali jsme počítat kilometry, které námi distribuované zboží urazí od výrobce až k zákazníkovi. Každý rok ujetou vzdálenost spočítáme a věnujeme peněžní dar na projekty, které vedou ke zlepšení životního prostředí v České a Slovenské republice.

Přehled projektů a množství peněz budou pravidelně aktualizovány.

Aktuální stav za rok 2020

Celkový přehled

Rok Počet jízd Ujetá vzdálenost Charitativní výtěžek
2020 26 9.428 km 471 CZK
2019 435 357.734 km 17.887 CZK
2018 478 209.068 km 10.453 CZK
2017 431 137.000 km 6.850 CZK
2016 308 868.464 km 43.423 CZK

Oblečení, které naši zaměstnanci, přátelé a rodiny již nepotřebují, sbíráme a následně vozíme do charity. Samozřejmě, že tento sběr nebereme jako odkladiště zničeného nebo špinavého textilu. Spoléháme se, že lidé dokáží rozlišit použitelné oblečení od zničeného.

Potraviny, tedy hlavně ty trvanlivé, jako jsou konzervy, těstoviny, rýže a mléko sbíráme, a vozíme nejen do potravinové banky, ale taky do útulků (koťátka a štěňátka), domovů pro seniory, dětských domovů a azylových zařízení.

U obou druhů charity vyhlašujeme pravidelné sbírky a motivujeme ostatní k dobročinnosti.

V rámci dne jinak vždy vyhlásíme místo, kde je potřeba pomoci, sestavíme údernou jednotku složenou z kolegů a vydáme se na místo. Dobrý pocit z odvedené práce included. Fotky a reportáže budou pravidelně aktualizovány zde a v novinkách.

Pomáhat je možné různými způsoby:

Manuálně (např. pomoc s malováním, úklidem zahrady, stavebními úpravami, renovacemi, v přírodně cenných územích, při obnově kulturních památek, atd.)

Organizačně (s přípravou akcí, koncertů, benefic, bazarů, besídek, soutěží, výletů a dalších aktivit)

Odborně (např. v oblastech komunikace, IT, financí a dalších)

Svou přítomností (např. jako doprovod handicapovaných lidí, seniorů nebo dětí na výlety, společenské, kulturní či sportovní akce)

Co děláme