Tenable

Tenable

Tenable®

Tenable je společnost, která stojí za vývojem známého scanneru zranitelností Nessus. Drtivá většina IT profesionálů zná právě Nessus, ale nespojuje si ho s tvůrcem tohoto nástroje, jímž je Tenable.

TENABLE VÁM POMŮŽE, ŘEŠÍTE-LI TYTO PROBLÉMY

red hat

POTŘEBUJETE ZJISTIT, JAKÉ SYSTÉMY A V JAKÉM STAVU JSOU PŘIPOJENY DO SÍTĚ

CHCETE ZJISTIT, ZDA SPLŇUJETE BEZPEČNOSTNÍ STANDARDY

red hat

ŘEŠÍTE ZABEZPEČENÍ UZLŮ V SÍTI A JEJICH ZRANITELNOSTI

PROVOZUJETE SLUŽBY PŘES INTERNET A POTŘEBUJETE ZAJISTIT JEJICH BEZPEČNOST

POMŮŽE VÁM ŘEŠENÍ

Tenable.ot (powered by Indegy)

Získejte komplexní pohled na své průmyslové prostředí nebo proaktivně informace o zranitelnostech v síti. Tenable.ot. nabízí sjednocení zabezpečení OT a IT a poskytuje komplexní řešení. IT část sestává z Nessus scannerů a OT se skládá z řešení od Indegy. To vše v jednotném a přehledném centrálním managementu Tenable.SC.

Tenable.sc (SecurityCenter)

Bezpečnostní platforma určená pro on-premise instalaci. Dlouhodobě sleduje IT prostředí firmy a kontinuálně skenuje zranitelnosti. Výhodou tohoto řešení je jeho rozšiřitelnost, neboť můžete nainstalovat libovolný počet Nessus Scannerů ke skenování zranitelností po celé organizaci. O analýzu výstupů a pomoc s mitigací se stará centrální prvek Tenable.SC. Tato platforma se dá následně rozšiřovat o další unikátní funkce.

První unikátní je takzvaný Passive Scanner neboli agent pro migrující stanice. S pasivním skenerem se dostanete k oblasti industriálních zařízení. Tenable nabízí i speciální licenci právě pro skenování v prostředí SCADA, které je dost specifické a citlivé na neuvážené změny. Bez hrozby aktivního zásahu dokáže sledovat provoz mezi zařízeními a identifikovat zranitelnosti.

Tenable.IO.

Řešení nabízené jako služba, tedy z cloudu. To dává organizacím jedinečnou možnost dívat se očima hackera z internetu. Následně potom mohou organizace a společnosti identifikovat slabá místa a zamezit útokům na slabá místa zvenčí. Tato platforma se dá rovněž rozšiřovat o další moduly. Jedním z nich je Container Security pro aplikace spuštěné jako samostatné kontejnery, dalším je kontrola splnění standardů, jako například PCI ASV, a posledním je sken webových aplikací, které organizace provozuje, to vše vždy aktuální a dostupné díky správě Tenable.

Tenable Lumin

Dává možnost porovnat si, jak to vypadá s vaší organizací, pokud jde o konkurenci.

Nessus Professional

Je určen pro provádění jednorázových nebo opakovaných skenů ke zjištění zranitelností. Je to software, který nainstalujete do vybraného koncového zařízení a provedete sken. Výstup je vždy pro daný sken a jeho vyhodnocení provádí administrátor.

TENABLE Odhaluje a pomáhá chránit

Nabízí nástroj Nessus, který zranitelnosti nejen odhalí, ale také vám je pomůže odstranit.

K výsledku skenu přidá rovnou doporučení, jak zranitelnosti zabránit. Ať už je to změna konfigurace, nebo implementace záplaty. Zároveň pomůže stanovit priority a vytvářet bezpečnější prostředí.

Jedinečná vlastnost pasivního skenu vám tak dává silnou zbraň i pro velmi citlivá prostředí, jejichž odstávka by znamenala velkou ztrátu. Protože i tato zařízení je třeba chránit, neboť mohou být vstupenkou pro nepovolané.

Tenable.ot. (powered by Indegy) nabízí sjednocení zabezpečení OT a IT a poskytuje komplexní řešení.

PŘESVĚDČTE SE, JAK TENABLE POMÁHÁ ZÁKAZNÍKŮM

red hat

CASE STUDY

PRIMÁRNÍM ÚČELEM APLIKACE NESSUS MANAGER BYLO VYKONÁVAT SPRÁVU AGENTŮ A OPERACE SKENOVÁNÍ AGENTŮ PRO ON-PREMISE INFRASTRUKTURU (10 000 SYSTÉMŮ), ZATÍMCO TENABLE.IO SE POUŽÍVAL PRO SPRÁVU AGENTŮ A SKENOVÁNÍ OPERACÍ PRACOVNÍCH STANIC UŽIVATELŮ (40 000 SYSTÉMŮ).

Zjistit více

CASE STUDY

TENABLE UMOŽNIL CENTRALIZOVANOU ANALÝZU A VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ SHROMÁŽDĚNÝCH OD AGENTŮ NESSUS A EXISTUJÍCÍ TRADIČNÍ SÍŤOVÉ SKENOVÁNÍ

Zjistit více
Veracomp dátové centrá

CASE STUDY

HLAVNÍM ÚČELEM OPERAČNÍ VRSTVY (TENABLE.IO) BYLO VYKONÁVÁNÍ SPRÁVY AGENTŮ A SKENOVÁNÍ AGENTŮ

Zjistit více

Aké eventy vás s Tenable čakajú?

Přeskočit měsíce

leden, 2022

19lef9:0017:00Operátorské školení LOGmanager9:00 - 17:00

27lef11:3014:00Fortinet Lunch & Learn for SMB11:30 - 14:00

CO MÁ TENABLE NOVÉHO?

KOMU SE MŮŽETE OZVAT?

Dominik Klus

Dominik Klus

Business Development Manager
Ondřej Kováč

Ondrej Kováč

Senior Pre-Sales Consultant
Tomáš Barta

Tomáš Barta

Head of Sales and Business Development
X