Nozomi

Nozomi networks

Nozomi Networks

Společnost Nozomi Networks nabízí řešení počítačové bezpečnosti a provozní viditelnosti pro průmyslové řídicí systémy nebo ICS. Kompletní pasivní řešení zranitelností a hrozeb v průmyslových systémech SCADA. Je možné ho připojit a integrovat s aktivními prvky, jakými jsou firewally. SCADAguardian podporuje mnoho integrací se systémy: SIEM (Security Information Event Management), analytickým softwarem, firewally a NAC (Network Access Control). Řešení je výjimečné svou automatizací zjišťování nových profilů v síti pomocí přístupu machine learning a přehlednou vizualizací sítě.

NOZOMI VÁM POMŮŽE, ŘEŠÍTE-LI TYTO PROBLÉMY

red hat

NEVÍTE, JAK CO NEJLÉPE ZAJISTIT SÍŤ SCADA SYSTÉMŮ, JAKÝMI JSOU NAPŘÍKLAD STROJE S MALÝM VÝPOČETNÍM VÝKONEM: PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS (PLCS) NEBO REMOTE TERMINAL UNITS (RTUS) – VENTILY, ČERPADLA, MOTORY.

NEMÁTE PŘEHLED, JAKÉ BEZPEČNOSTNÍ HROZBY SE VYSKYTUJÍ V OT SÍTI SE SCADA SYSTÉMY

red hat

NEEFEKTIVNĚ A POMALEJI SE BRÁNÍTE PROTI BEZPEČNOSTNÍM HROZBÁM V OT SÍTI SYSTÉMŮ SCADA

NOZOMI NETWORKS NABÍZÍ TATO ŘEŠENÍ

Guardian

Guardian poskytuje inovativní technologii pro monitorování a hodnocení průmyslových řídicích systémů, a to na fyzickém zařízení (appliance) nebo ve virtuálním prostředí. Pasivně se připojuje do průmyslové sítě bez narušení provozu.

Sleduje celý provoz v rámci kontrolních a procesních sítí, analyzuje ho na všech úrovních vrstev ISO/OSI. Guardian zařízení musí být zapojené do SPAN/Mirror portu síťového zařízení. Využívá techniky uměle inteligence a strojového učení k vytvoření podrobných profilů chování pro každé zařízení podle stavu, aby rychle zjistil kritické hodnoty. Poskytuje nejlepší vizualizaci sítě ve své třídě, správu prvků, detekci anomálií, hodnocení zranitelnosti, jakož i dashboardy a reporty.

Nozomi vám umožní

Získat podrobný přehled o síti OT.

Sledovat proaktivně hrozby.

Odhalovat anomálie, hrozby nebo prvotní příčinu problémů v síti.

Zabránit automaticky jejich šíření prostřednictvím integrace na partnerské řešení.

PŘESVĚDČTE SE, JAK NOZOMI NETWORKS POMÁHÁ ZÁKAZNÍKŮM

red hat

CASE STUDY

ENEL IMPLEMENTOVAL SÍŤOVÉ ŘEŠENÍ NOZOMI PRO MONITOROVÁNÍ SVÝCH ELEKTRÁREN A SÍTÍ

ZJISTIT VÍCE

CASE STUDY

SPOLEČNOST VERMONT ELECTRIC COOP (VEC) IMPLEMENTOVALA ŘEŠENÍ NOZOMI NETWORKS A VÝRAZNĚ ZLEPŠILA SVŮJ BEZPEČNOSTNÍ PROFIL

ZJISTIT VÍCE
Veracomp dátové centrá

CASE STUDY

DISTRIBUTOR ZEMNÍHO PLYNU SI ZVIDITELNIL SVOU INFRASTRUKTURU

ZJISTIT VÍCE

Michael Dugent z Nozomi Networks prezentoval v polovině října poprvé na Slovensku na našem semináři. Zájem o jeho prezentaci byl opravdu velký, proto si ji můžete pustit ve formě videozáznamu. Podívejte se, co se Michael dozvěděl z mnoha instalací nebo na co je třeba dávat pozor.

CO MÁ NOZOMI NETWORKS NOVÉHO?

KOMU SE MŮŽETE OZVAT?

Tomáš Barta

Tomáš Barta

Head of Sales & Business Development
Jaroslav Jurníček

Jaroslav Jurníček

Business Development Manager
X