BackBox

BackBox logo

BackBox

Backbox je softwarový nátroj, jehož úlohou je automatizovat různé rutinní, ale i sofistikované úlohy ze všech zařízení v síti. Podporuje více než 140 předních dodavatelů, mezi kterými jsou i Check Point, Palo Alto, Fortinet, Cisco, VMware, Symatec a další. Backbox dokáže jednoduše komunikovat se všemi vašimi zařízení v síti. Jeho schopnost inteligentní automatizace ulehčuje správu a monitorování bezpečnostních a síťových zařízení, čímž organizacích snižuje celkové riziko a šetří čas, peníze a dnes tak velmi vzácné lidské zdroje.

 

Dále pomáhá eliminovat lidskou chybu, a tím snižuje počet síťových incidentů.

 

Backbox se nasazený ve více než 500 společnostech na celém světě a pokrývá více než 17 vertikálních trhů.

BackBox vám pomůže, řešíte-li následující problémy:

red hat

Hledáte jednotný nástroj, který usnadní monitorování a správu všech vašich zařízení v síti a komunikaci mezi nimi?

Chcete jednoduše a spolehlivě automatizovat každodenní rutinní činnosti mezi všemi typy zařízení?

red hat

Zajímáte se o řešení, které by zabezpečilo optimální výkon vašich síťových zařízení efektivně a bez námahy?

Hledáte nástroj, který umí zpětně pro potřeby auditu poskytnout informace, kdo, kdy a kde udělal konfigurační změnu?

POMŮŽE VÁM ŘEŠENÍ

BackBox Network Device Backup

Každá společnost dnes hledá efektivní způsob, jak zajistit zálohy konfiguračních souborů pro aktivní síťové prvky. BackBox umožňuje tvorbu automatizovaných záloh napříč celou IT infrastrukturou, ať už se jedná o switche, routery nebo bezpečnostní zařízení. Zákazníci, kteří mají vystavěnou heterogenní infrastrukturu ocení, že je BackBox schopno obsluhovat více jak 170 výrobců.

V případě poruchy / havárie / výměny je záloha pohodlně dostupná, a to zkracuje RPO (Recovery Point Objective), který vyjadřuje, do jakého stavu (bodu) v minulosti je možné obnovit data a RTO (Recovery Time Objectiv), který nám definuje množství času, které je potřebné pro obnovení dat a celého provozu nedostupného systému.

Network Task Automation

Další z klíčových vlastností BackBoxu je tvorba automatických úloh. BackBox dokáže, ať už dávkovaně nebo jednotlivě, automatizovat rutinní úlohy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dnů v roce, a tím zefektivnit lidskou práci, vyhnout se lidské chybě a poskytnout IT operačnímu týmu více času na rozvoj.

Kromě automatizace dokáže BackBox pomoct s grafickým znázorněním logické a fyzické síťové topologie. Umí porozumět routovacím tabulkám a na základě těchto informací sestavit dynamickou mapu síťové topologie. Ta vašemu IT operačnímu oddělení přinese okamžitý přehled o reálném stavu kritické infrastruktury.

Identity and Access Management Software

Jump server nebo auditní nástroj? Obojí! Ať už vaše společnost používá textové terminály nebo grafické GUI, RDP Microsoftu nebo nástroje třetích stran jako CyberArk, BackBox zastane důstojnou práci i v tomto případě. Každé spojení je navíc možné nahrát a vyexportovat do videa, a použít tak pro účely auditu. Multi-terminálové řešení umožňuje odeslat jeden příkaz na libovolný počet zařízení, a tím znovu zefektivnit rutinní úkoly.

Zaměřte se na jedinečnost

Automatizace rutinních činností všech zařízení v síti

Schopnost monitoringu a komunikace mezi všemi typy zařízení v síti

Vytvoření funkce automatizace mezi různými typy zařízení přímo na míru zákazníkovi

Možnost jump serveru – nahrávání videi z práce administrátorů v síti

Celkové zvýšení provozní efektivnosti

Předvídatelná návratnost investic

Co má BackBox nového?

    Feed has no items.

KOMU SE MŮŽETE OZVAT?

Tomáš Barta

Tomáš Barta

Head of Sales and Business Development
Peter Majerčák

Peter Majerčák

Senior Presales Consultant and Architect
X